Poniższe zasady określają przechowywanie i dostęp do informacji na wszystkich urządzeniach Użytkownika z wykorzystaniem plików cookies, które umożliwiają realizację usług przez Użytkownika świadczonych drogą elektroniczną przez Aleksandra Bończewska.

1. Słownik pojęć

a) Administrator / Aleksandra Bończewska – oznacza Atelier Kariery Aleksandra Bończewska z siedzibą w Warszawie (03-187), przy ul. Maciejewskiego 3A/3, posiadający NIP: 8882964252 oraz REGON: 363706463, który jako właściciel serwisu terapeutadlafirmy.com świadczy usługi drogą elektroniczną oraz uzyskuje i przechowuje informacje pozyskane z urządzeń Użytkownika.

b) Cookies – oznacza dane informatyczne w postaci niewielkich plików tekstowych, które są zapisywane i przechowywane w urządzeniach Użytkownika, korzystającego ze stron internetowych Serwisu.

c) Cookies Administratora – oznacza dane informatyczne w postaci niewielkich plików tekstowych, które są zapisywane i przechowywane przez Administratora, świadczącego usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

d) Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, która pod przewodnictwem Administratora prowadzi portal internetowy, działający w domenie terapeutadlafirmy.com.

e) Urządzenie – oznacza urządzenie elektroniczne w tym: komputer, laptop, telefon, smartphone czy tablet, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

f) Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego świadczone są usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie takich usług zgodnie z regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa .

2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

a) Używane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.

Zwłaszcza tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników niechcianego czy złośliwego oprogramowania oraz wirusów. Pliki umożliwiają identyfikację oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika i dostosowują Serwis do indywidualnych potrzeb każdego Użytkownika. W głównej mierze Cookies zawierają informacje na temat nazwy domeny, z której pochodzą oraz przypisaną wartość i czas ich przechowywania na Urządzeniu.

b) Administrator posługuje się dwoma typami plików Cookies:

cookies sesyjne: w dużej mierze przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika i przechowywane są tam wyłącznie do momentu zakończenia sesji przeglądarki internetowej. W owym czasie zapisane informacje są permanentnie usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie umożliwia pobierania jakichkolwiek danych osobowych oraz informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
cookies trwałe: w większości przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają do momentu ich usunięcia. Zakończenie sesji przeglądarki internetowej lub jej wyłączenie na Urządzenia nie spowoduje usunięcia ich z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie umożliwia pobierania jakichkolwiek danych osobowych oraz informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
c) Użytkownik posiada możliwość ograniczenia oraz wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia.

Oczywiście w takim przypadku korzystanie z Serwisu będzie możliwe, ale zostanie ograniczone przez funkcje, które korzystają z plików Cookies.

3. Przeznaczenie wykorzystania Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:

3.1 Konfiguracji Serwisu

a) zsynchronizowania i optymalizacji zawartości stron Serwisu do upodobań Użytkownika.

b) identyfikacji urządzenia Użytkownika Serwisu wraz z jego lokalizacją, umożliwiającą dostosowanie wyświetlenia strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

c) zachowania ustawień wybranych przez Użytkownika poprzez personalizację interfejsu, w tym: regionu czy języka, którym posługuje się Użytkownik.

d) zachowania historii odwiedzonych stron w Serwisie celem rekomendacji treści.

e) dostosowania wyglądu strony, w tym rozmiaru czcionki oraz treści wyświetlanych na Urządzeniu Użytkownika.

3.2 Uwiarygodnienia i zapewnienia poprawnej sesji Użytkownika w Serwisie

a) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), która nie wymaga ponownego logowania się do Serwisu na każdej podstronie.

b) właściwej konfiguracji funkcji Serwisu, umożliwiając tym samym pełną weryfikację wiarygodności sesji przeglądarki internetowej.

c) optymalizacji usług świadczonych przez Administratora.

3.3 Konkretyzacji procesów niezbędnych do pełnej funkcjonalności stron internetowych

a) dopasowania zawartości stron internetowych do upodobań Użytkownika poprzez optymalizację korzystania ze stron Serwisu. W szczególności pliki umożliwiają rozpoznanie podstawowych parametrów Urządzenia Użytkownika i dopasowania ich do indywidualnych potrzeb.

3.4 Zapamiętania lokalizacji użytkownika

a) prawidłowej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, w szczególności dostosowania przesyłanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

3.5 Analiz i statystyk oglądalności

a) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć sposób korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu, z jednoczesnym ulepszeniem struktury i zawartości.

3.6 Zapewnienia przede wszystkim bezpieczeństwa i sprawności Serwisu

a) przekształcania określonych informacji odpowiednio do celu, w jakim zostały zgromadzone.

4. Sposoby określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

a) Użytkownik może samodzielnie i praktycznie w każdym momencie zmienić ustawienia plików Cookies, określając warunki przechowywania oraz dostępu przez te pliki do Urządzenia. Użytkownik może dokonać zmian za pomocą konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia przeglądarki internetowej mogą zostać zmienione w taki sposób, aby automatycznie blokować obsługę plików Cookies lub informować o każdorazowym ich zamieszczeniu na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o sposobach i możliwościach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

b) W każdej chwili Użytkownik może usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w używanej przeglądarce internetowej.

c) Ograniczenie stosowania plików Cookies, może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie niektórych elementów, dostępnych na stronie Serwisu.

5. Jak wyłączyć Cookies w swojej przeglądarce?

Sposób wyłączenia obsługi plików Cookies dla poszczególnych przeglądarek internetowych można znaleźć na stronach twórców:

a) Google Chrome: więcej informacji znajdziesz tutaj.

b) Mozilla Firefox: więcej informacji znajdziesz tutaj.

c) Internet Explorer 9, 10 i 11: więcej informacji znajdziesz tutaj.

d) Safari: więcej informacji znajdziesz tutaj.

e) Opera: więcej informacji znajdziesz tutaj.

6. Kontakt

Informujemy, że administratorem Państwa danych jako użytkowników Serwisu terapeutadlafirmy.com jest Atelier Kariery Aleksandra Bończewska z siedzibą w Warszawie (03-187), przy ul. Maciejewskiego 3A/3. Nasz numer NIP: 8882964252 i REGON: 363706463. Jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („ Dane osobowe”), w szczególności:

a) imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu.

b) w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

Od 25 maja 2018 roku przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych budzi Twoje wątpliwości, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

Możesz skontaktować się z nami na wiele sposobów, tj.:

a) listownie: Atelier Kariery Aleksandra Bończewska, ul. Maciejewskiego 3A/3, 03-187 Warszawa.

b) pocztą elektroniczną na adres: kontakt@terapeutadlafirmy.com.

Poniższe zasady określają przechowywanie i dostęp do informacji na wszystkich urządzeniach Użytkownika z wykorzystaniem plików cookies, które umożliwiają realizację usług przez Użytkownika świadczonych drogą elektroniczną przez Aleksandra Bończewska.

1. Słownik pojęć

a) Administrator / Aleksandra Bończewska – oznacza Atelier Kariery Aleksandra Bończewska z siedzibą w Warszawie (03-187), przy ul. Maciejewskiego 3A/3, posiadający NIP: 8882964252 oraz REGON: 363706463, który jako właściciel serwisu aleksandrabonczewska.pl świadczy usługi drogą elektroniczną oraz uzyskuje i przechowuje informacje pozyskane z urządzeń Użytkownika.

b) Cookies – oznacza dane informatyczne w postaci niewielkich plików tekstowych, które są zapisywane i przechowywane w urządzeniach Użytkownika, korzystającego ze stron internetowych Serwisu.

c) Cookies Administratora – oznacza dane informatyczne w postaci niewielkich plików tekstowych, które są zapisywane i przechowywane przez Administratora, świadczącego usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

d) Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, która pod przewodnictwem Administratora prowadzi portal internetowy, działający w domenie terapeutadlafirmy.com.

e) Urządzenie – oznacza urządzenie elektroniczne w tym: komputer, laptop, telefon, smartphone czy tablet, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

f) Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego świadczone są usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie takich usług zgodnie z regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa .

2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

a) Używane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.

Zwłaszcza tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników niechcianego czy złośliwego oprogramowania oraz wirusów. Pliki umożliwiają identyfikację oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika i dostosowują Serwis do indywidualnych potrzeb każdego Użytkownika. W głównej mierze Cookies zawierają informacje na temat nazwy domeny, z której pochodzą oraz przypisaną wartość i czas ich przechowywania na Urządzeniu.

b) Administrator posługuje się dwoma typami plików Cookies:

cookies sesyjne: w dużej mierze przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika i przechowywane są tam wyłącznie do momentu zakończenia sesji przeglądarki internetowej. W owym czasie zapisane informacje są permanentnie usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie umożliwia pobierania jakichkolwiek danych osobowych oraz informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
cookies trwałe: w większości przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają do momentu ich usunięcia. Zakończenie sesji przeglądarki internetowej lub jej wyłączenie na Urządzenia nie spowoduje usunięcia ich z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie umożliwia pobierania jakichkolwiek danych osobowych oraz informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
c) Użytkownik posiada możliwość ograniczenia oraz wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia.

Oczywiście w takim przypadku korzystanie z Serwisu będzie możliwe, ale zostanie ograniczone przez funkcje, które korzystają z plików Cookies.

3. Przeznaczenie wykorzystania Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:

3.1 Konfiguracji Serwisu

a) zsynchronizowania i optymalizacji zawartości stron Serwisu do upodobań Użytkownika.

b) identyfikacji urządzenia Użytkownika Serwisu wraz z jego lokalizacją, umożliwiającą dostosowanie wyświetlenia strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

c) zachowania ustawień wybranych przez Użytkownika poprzez personalizację interfejsu, w tym: regionu czy języka, którym posługuje się Użytkownik.

d) zachowania historii odwiedzonych stron w Serwisie celem rekomendacji treści.

e) dostosowania wyglądu strony, w tym rozmiaru czcionki oraz treści wyświetlanych na Urządzeniu Użytkownika.

3.2 Uwiarygodnienia i zapewnienia poprawnej sesji Użytkownika w Serwisie

a) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), która nie wymaga ponownego logowania się do Serwisu na każdej podstronie.

b) właściwej konfiguracji funkcji Serwisu, umożliwiając tym samym pełną weryfikację wiarygodności sesji przeglądarki internetowej.

c) optymalizacji usług świadczonych przez Administratora.

3.3 Konkretyzacji procesów niezbędnych do pełnej funkcjonalności stron internetowych

a) dopasowania zawartości stron internetowych do upodobań Użytkownika poprzez optymalizację korzystania ze stron Serwisu. W szczególności pliki umożliwiają rozpoznanie podstawowych parametrów Urządzenia Użytkownika i dopasowania ich do indywidualnych potrzeb.

3.4 Zapamiętania lokalizacji użytkownika

a) prawidłowej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, w szczególności dostosowania przesyłanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

3.5 Analiz i statystyk oglądalności

a) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć sposób korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu, z jednoczesnym ulepszeniem struktury i zawartości.

3.6 Zapewnienia przede wszystkim bezpieczeństwa i sprawności Serwisu

a) przekształcania określonych informacji odpowiednio do celu, w jakim zostały zgromadzone.

4. Sposoby określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

a) Użytkownik może samodzielnie i praktycznie w każdym momencie zmienić ustawienia plików Cookies, określając warunki przechowywania oraz dostępu przez te pliki do Urządzenia. Użytkownik może dokonać zmian za pomocą konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia przeglądarki internetowej mogą zostać zmienione w taki sposób, aby automatycznie blokować obsługę plików Cookies lub informować o każdorazowym ich zamieszczeniu na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o sposobach i możliwościach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

b) W każdej chwili Użytkownik może usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w używanej przeglądarce internetowej.

c) Ograniczenie stosowania plików Cookies, może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie niektórych elementów, dostępnych na stronie Serwisu.

5. Jak wyłączyć Cookies w swojej przeglądarce?

Sposób wyłączenia obsługi plików Cookies dla poszczególnych przeglądarek internetowych można znaleźć na stronach twórców:

a) Google Chrome: więcej informacji znajdziesz tutaj.

b) Mozilla Firefox: więcej informacji znajdziesz tutaj.

c) Internet Explorer 9, 10 i 11: więcej informacji znajdziesz tutaj.

d) Safari: więcej informacji znajdziesz tutaj.

e) Opera: więcej informacji znajdziesz tutaj.

6. Kontakt

Informujemy, że administratorem Państwa danych jako użytkowników Serwisu terapeutadlafirmy.com jest Atelier Kariery Aleksandra Bończewska z siedzibą w Warszawie (03-187), przy ul. Maciejewskiego 3A/3. Nasz numer NIP: 8882964252 i REGON: 363706463. Jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („ Dane osobowe”), w szczególności:

a) imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu.

b) w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

Od 25 maja 2018 roku przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych budzi Twoje wątpliwości, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

Możesz skontaktować się z nami na wiele sposobów, tj.:

a) listownie: Atelier Kariery Aleksandra Bończewska, ul. Maciejewskiego 3A/3, 03-187 Warszawa.

b) pocztą elektroniczną na adres: kontakt@terapeutadlafirmy.com.