Ludzie są kluczem do sukcesu Twojej firmy

Zainwestuj w ich komfort psychiczny

Aleksandra Bończewska

Psycholog, Psychoterapeuta

Informujemy, że administratorem Państwa danych jako użytkowników terapeutadlafirmy.com jest Atelier Kariery Aleksandra Bończewskaz siedzibą w Warszawie (03-187), przy ul. Maciejewskiego 3A/3. Nasz numer NIP: 8882964252 i REGON: 363706463. Jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („ Dane osobowe”), w szczególności:

a) imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu,

b) w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

Od 25 maja 2018 roku przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych budzi Twoje wątpliwości, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

Możesz skontaktować się z nami na wiele sposobów, tj.:

a) listownie: Atelier Kariery Aleksandra Bończewska, ul. Maciejewskiego 3A/3, 03-187 Warszawa,

b) pocztą elektroniczną na adres: kontakt@terapeutadlafirmy.com

Polska na tle innych krajów europejskich cechuje się wystawianiem jednej z największej liczby zwolnień lekarskich. Obecnie szacuje się, że ponad połowa absencji w pracy jest pochodną problemów związanych ze stresem, zaburzeniami lękowymi, wypaleniem zawodowym, depresją oraz uzależnieniami. Statystyki zwolnień lekarskich pokazują, że ich liczba systematycznie rośnie. W 2012 roku wynosiła 14 006 500 dni a w 2018 roku 19 424 900 dni (ZUS, 2019).

W okresie epidemii liczba zwolnień lekarskich wzrosła o 36%. W kwietniu 2020 roku ZUS odnotował wzrost absencji chorobowej wynikającej z zaburzeń adaptacyjnych, depresyjnych i lękowych. Pracownicy obawiają się koronawirusa, martwią się o swoją rodzinę i sytuację zawodową. Osoby pracujące zdalnie dodatkowo zwracają uwagę na izolację, samotność w realizacji zadań, konflikty w zespołach i w rodzinie oraz trudność w utrzymaniu równowagi między życiem zawodowym i prywatnym (Gumtree, 2020).

Ile wynosi koszt absencji pracowników oraz ich nieefektywna obecność w pracy?

Jaka jest wartość kapitału intelektualnego, który tracisz wraz z odejściem pracownika?

Jakie nakłady zainwestowałeś we wcześniejsze rekrutacje?

Ile wyniosą Cię koszty rekrutacji mającej zapełnić wakat powstały w wyniku odejścia?

Czy jesteś gotów ponosić cenę obniżenia motywacji i atmosfery w zespole?

Czy możesz pozwolić sobie na utratę najlepszego pracownika, w związku z jego sytuacją prywatną?

Polska na tle innych krajów europejskich cechuje się wystawianiem jednej z największej liczby zwolnień lekarskich. Obecnie szacuje się, że ponad połowa absencji w pracy jest pochodną problemów związanych ze stresem, zaburzeniami lękowymi, wypaleniem zawodowym, depresją oraz uzależnieniami. Statystyki zwolnień lekarskich pokazują, że ich liczba systematycznie rośnie. W 2012 roku wynosiła 14 006 500 dni a w 2018 roku 19 424 900 dni (ZUS, 2019).

W okresie epidemii liczba zwolnień lekarskich wzrosła o 36%. W kwietniu 2020 roku ZUS odnotował wzrost absencji chorobowej wynikającej z zaburzeń adaptacyjnych, depresyjnych i lękowych. Pracownicy obawiają się koronawirusa, martwią się o swoją rodzinę i sytuację zawodową. Osoby pracujące zdalnie dodatkowo zwracają uwagę na izolację, samotność w realizacji zadań, konflikty w zespołach i w rodzinie oraz trudność w utrzymaniu równowagi między życiem zawodowym i prywatnym (Gumtree, 2020).

Ile wynosi koszt absencji pracowników oraz ich nieefektywna obecność w pracy?

Jaka jest wartość kapitału intelektualnego, który tracisz wraz z odejściem pracownika?

Jakie nakłady zainwestowałeś we wcześniejsze rekrutacje?

Ile wyniosą Cię koszty rekrutacji mającej zapełnić wakat powstały w wyniku odejścia?

Czy jesteś gotów ponosić cenę obniżenia motywacji i atmosfery w zespole?

Czy możesz pozwolić sobie na utratę najlepszego pracownika, w związku z jego sytuacją prywatną?

4 tygodnie

Tyle trwało średnie zwolnienie lekarskie, wynikające z problemów natury psychicznej.

86%

Tylu aktywnych zawodowo Polaków twierdzi, że doświadczyło niepokoju z powodu presji pracy w ostatnim roku.

1/3

Tylu pracowników boryka się z trudnościami psychicznymi.

62%

Tylu dyrektorów w branży HR uważało, że wypalenie zawodowe jest poważnym problemem w ich firmach.

21%

Tylu pracowników decyduje się na odejście z firmy z powodu własnych problemów psychicznych lub trudności członka rodziny.

4 tygodnie

Tyle trwało średnie zwolnienie lekarskie, wynikające z problemów natury psychicznej.

86%

Tylu aktywnych zawodowo Polaków twierdzi, że doświadczyło niepokoju z powodu presji pracy w ostatnim roku.

1/3

Tylu pracowników boryka się z trudnościami psychicznymi.

62%

Tylu dyrektorów w branży HR uważało, że wypalenie zawodowe jest poważnym problemem w ich firmach.

21%

Tylu pracowników decyduje się na odejście z firmy z powodu własnych problemów psychicznych lub trudności członka rodziny.

Nasza usługa zapewnia wsparcie w rozwiązywaniu problemów osobistych, rodzinnych i zawodowych.

Nasza usługa zapewnia wsparcie w rozwiązywaniu problemów osobistych, rodzinnych i zawodowych.

Oferta kryzysowa

Dla pracownika i rodziny (interwencja kryzysowa)

Cena

200 PLN

 • Choroba pracownika lub członka rodziny

 • Nagła śmierć współpracownika

 • Śmierć bliskiej osoby

 • Rozwód

 • Wypadek podczas pracy

 • Zwolnienia grupowe

Oferta abonamentowa

Dla pracownika i rodziny (psychoterapia indywidualna/dla partnera/dziecka)

Cena

160 PLN

 • Wypalenie zawodowe
 • Obniżony nastrój (depresja)

 • Intensywny lęk (fobie, lęk uogólniony, lęk społeczny, agorafobia, ataki paniki)

 • Przewlekły stres

 • Zmęczenie i problemy ze snem

 • Przewlekła choroba

 • Uzależnienie behawioralne i od substancji

Oferta specjalna

Warsztaty i szkolenia

Cena

Do wyceny

 • Budowanie odporności psychicznej

 • Zarządzanie stresem w czasie pandemii

 • Onboarding i integracja zespołów

 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

 • Zwiększanie zaangażowania

 • Zarządzanie życiem rodzinnym w czasie pandemii

 • Komunikacja i udzielanie informacji

Dla każdej firmy przygotowujemy indywidualną ofertę, doprecyzowujemy potrzeby i określamy zasady współpracy.

W ramach współpracy, możliwość zlecenia dodatkowych:

Treningów

Treningi i warsztaty odpowiadające na indywidualne potrzeby firmy lub zespołu.

Konsultacji

Konsultacje związane z rekrutacją i planowaniem ścieżek kariery zawodowej.

Oferta kryzysowa

Dla pracownika i rodziny (interwencja kryzysowa)

Cena

200 PLN

 • Choroba pracownika lub członka rodziny

 • Nagła śmierć współpracownika

 • Śmierć bliskiej osoby

 • Rozwód

 • Wypadek podczas pracy

 • Zwolnienia grupowe

Oferta abonamentowa

Dla pracownika i rodziny (psychoterapia indywidualna/dla partnera/dziecka)

Cena

160 PLN

 • Wypalenie zawodowe
 • Obniżony nastrój (depresja)

 • Intensywny lęk (fobie, lęk uogólniony, lęk społeczny, agorafobia, ataki paniki)

 • Przewlekły stres

 • Zmęczenie i problemy ze snem

 • Przewlekła choroba

 • Uzależnienie behawioralne i od substancji

Oferta specjalna

Warsztaty i szkolenia

Cena

Do wyceny

 • Budowanie odporności psychicznej

 • Zarządzanie stresem w czasie pandemii

 • Onboarding i integracja zespołów

 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

 • Zwiększanie zaangażowania

 • Zarządzanie życiem rodzinnym w czasie pandemii

 • Komunikacja i udzielanie informacji

Dla każdej firmy przygotowujemy indywidualną ofertę, doprecyzowujemy potrzeby i określamy zasady współpracy.

W ramach współpracy, możliwość zlecenia dodatkowych:

Treningów

Treningi i warsztaty odpowiadające na indywidualne potrzeby firmy lub zespołu.

Konsultacji

Konsultacje związane z rekrutacją i planowaniem ścieżek kariery zawodowej.

 • obniżenie kosztów związanych z absencją chorobową pracowników,
 • zwiększenie efektywności pracowników,
 • zmniejszenie rotacji pracowników i związanych z tym kosztów rekrutacji,
 • rozszerzenie systemu motywacyjnego o element prozdrowotny,
 • zbudowanie wizerunku pracodawcy dbającego o pracowników,
 • zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku pracodawców,
 • możliwość pozyskania wyżej wykwalifikowanej kadry.
 • zwiększenie zadowolenia z życia zawodowego i prywatnego,
 • poprawa koncentracji i skuteczności pracy,
 • minimalizacja stresu i zmęczenia,
 • zmniejszenie poziomu niepokoju i napięcia,
 • zwiększenie samoświadomości i jakości relacji,
 • ustanie/zmniejszenie objawów psychosomatycznych,
 • szybki dostęp do profesjonalistów dla rodziny.
 • obniżenie kosztów związanych z absencją chorobową pracowników,
 • zwiększenie efektywności pracowników,
 • zmniejszenie rotacji pracowników i związanych z tym kosztów rekrutacji,
 • rozszerzenie systemu motywacyjnego o element prozdrowotny,
 • zbudowanie wizerunku pracodawcy dbającego o pracowników,
 • zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku pracodawców,
 • możliwość pozyskania wyżej wykwalifikowanej kadry.
 • zwiększenie zadowolenia z życia zawodowego i prywatnego,
 • poprawa koncentracji i skuteczności pracy,
 • minimalizacja stresu i zmęczenia,
 • zmniejszenie poziomu niepokoju i napięcia,
 • zwiększenie samoświadomości i jakości relacji,
 • ustanie/zmniejszenie objawów psychosomatycznych,
 • szybki dostęp do profesjonalistów dla rodziny.

Terapeuta Dla Firmy to zespół składający się z psychologów, psychoterapeutów i superwizora. Każdy członek naszego zespołu ma doświadczenie kliniczne i biznesowe. Prowadzimy konsultacje psychologiczne, interwencje kryzysowe, psychoterapię oraz warsztaty i szkolenia.

Pracujemy w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), której skuteczność została potwierdzona naukowo. W przeciwieństwie do innych form terapii, koncentruje się na teraźniejszości, jest ograniczona w czasie i zorientowana na cel.

Nasza terapia cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony klientów ze względu na czas trwania (zazwyczaj od 8 do 20 sesji). Nasi klienci rozwijają samoświadomość, poznając wpływ myśli na emocje, ciało i zachowanie. Dzięki temu mogą odzyskać kontrolę nad własnym życiem.

Korzystamy również z technik terapii opartej na akceptacji i zaangażowaniu (ACT), terapii opartej na uważności (MBCT) oraz terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT).

Aleksandra Bończewska

Psycholog, Psychoterapeuta

Masz pytania? Zadzwoń.

Terapeuta Dla Firmy to zespół składający się z psychologów, psychoterapeutów i superwizora. Każdy członek naszego zespołu ma doświadczenie kliniczne i biznesowe. Prowadzimy konsultacje psychologiczne, interwencje kryzysowe, psychoterapię oraz warsztaty i szkolenia.

Pracujemy w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), której skuteczność została potwierdzona naukowo. W przeciwieństwie do innych form terapii, koncentruje się na teraźniejszości, jest ograniczona w czasie i zorientowana na cel.

Nasza terapia cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony klientów ze względu na czas trwania (zazwyczaj od 8 do 20 sesji). Nasi klienci rozwijają samoświadomość, poznając wpływ myśli na emocje, ciało i zachowanie. Dzięki temu mogą odzyskać kontrolę nad własnym życiem.

Korzystamy również z technik terapii opartej na akceptacji i zaangażowaniu (ACT), terapii opartej na uważności (MBCT) oraz terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT).

Aleksandra Bończewska

Psycholog, Psychoterapeuta

Masz pytania? Zadzwoń.

Nazywam się Aleksandra Bończewska. Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym oraz konsultantem.

Prowadzę własną praktykę Gabinet Psychoterapii – terapia lęku, stresu, wypalenia zawodowego. Współprowadzę firmy Terapeuta dla Firm, Atelier Umysłu – Centrum Psychoterapii i Rozwoju oraz Atelier Kariery. Współpracuję z Centrum Psychoterapii Progres.

Swoją drogę zawodową rozpoczęłam w firmie Interviewme. Współpracowałam również z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych oraz z PLL LOT.

Specjalizuję się w pracy nad stresem, regulacją emocji oraz poczuciem własnej wartości;  psychoterapii zaburzeń lękowych i zaburzeń nastroju, przeciwdziałaniu i leczeniu wypalenia zawodowemu oraz wsparciu w rozwoju kariery.

Przeprowadziłam ponad 6000 sesji konsultacyjnych i terapeutycznych. Na co dzień współpracuję z dorosłymi i młodzieżą. Najliczniejszą grupę moich klientów, stanowią pracownicy największych polskich firm.

To właśnie doświadczenie w pracy terapeutycznej ze specjalistami, kierownikami i dyrektorami spowodowało, że wraz z Katarzyną chciałyśmy stworzyć usługę dla dojrzałych oraz nowoczesnych firm.

Aleksandra Bończewska

Psycholog, Psychoterapeuta

Nazywam się Aleksandra Bończewska. Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym oraz konsultantem.

Prowadzę własną praktykę Gabinet Psychoterapii – terapia lęku, stresu, wypalenia zawodowego. Współprowadzę firmy Terapeuta dla Firm, Atelier Umysłu – Centrum Psychoterapii i Rozwoju oraz Atelier Kariery. Współpracuję z Centrum Psychoterapii Progres.

Swoją drogę zawodową rozpoczęłam w firmie Interviewme. Współpracowałam również z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych oraz z PLL LOT.

Specjalizuję się w pracy nad stresem, regulacją emocji oraz poczuciem własnej wartości;  psychoterapii zaburzeń lękowych i zaburzeń nastroju, przeciwdziałaniu i leczeniu wypalenia zawodowemu oraz wsparciu w rozwoju kariery.

Przeprowadziłam ponad 6000 sesji konsultacyjnych i terapeutycznych. Na co dzień współpracuję z dorosłymi i młodzieżą. Najliczniejszą grupę moich klientów, stanowią pracownicy największych polskich firm.

To właśnie doświadczenie w pracy terapeutycznej ze specjalistami, kierownikami i dyrektorami spowodowało, że wraz z Katarzyną chciałyśmy stworzyć usługę dla dojrzałych oraz nowoczesnych firm.

Aleksandra Bończewska

Psycholog, Psychoterapeuta

Nasze publikacje

Zmęczeni i przygnębieni – 1/3 polskich pracowników czuje się wypalona zawodowo. Czy dostęp do pracy zdalnej odwróci ten trend?

Źródło: https://blog.gumtree.pl/zmeczeni-i-przygnebieni-1-3-polskich-pracownikow-czuje-sie-wypalona-zawodowo-czy-dostep-do-pracy-zdalnej-odwroci-ten-trend

Na home office wyrabiamy dłuższe dniówki. To problem większości z nas

 

Źródło: https://innpoland.pl/159813,badanie-69-proc-osob-pracujacych-zdalnie-pracuje-dluzej-niz-8-godzin

Sama praca zdalna to nie wszystko. Motywację pracownika należy budować kompleksowo

Źródło:  https://raportpracazdalna.pl/ekspert-aleksandra-bonczewska.php

Nadgodziny skutkiem ubocznym pracy zdalnej

Źródło:  https://biznes.interia.pl/praca/news-nadgodziny-skutkiem-ubocznym-pracy-zdalnej,nId,4515572?

Nasze publikacje

Zmęczeni i przygnębieni – 1/3 polskich pracowników czuje się wypalona zawodowo. Czy dostęp do pracy zdalnej odwróci ten trend?

Źródło: https://blog.gumtree.pl/zmeczeni-i-przygnebieni-1-3-polskich-pracownikow-czuje-sie-wypalona-zawodowo-czy-dostep-do-pracy-zdalnej-odwroci-ten-trend

 

Na home office wyrabiamy dłuższe dniówki. To problem większości z nas

Źródło: https://innpoland.pl/159813,badanie-69-proc-osob-pracujacych-zdalnie-pracuje-dluzej-niz-8-godzin

Sama praca zdalna to nie wszystko. Motywację pracownika należy budować kompleksowo

Źródło:  https://raportpracazdalna.pl/ekspert-aleksandra-bonczewska.php

Nadgodziny skutkiem ubocznym pracy zdalnej

Źródło:  https://biznes.interia.pl/praca/news-nadgodziny-skutkiem-ubocznym-pracy-zdalnej,nId,4515572?

Znajdziesz nas:

ul. Okólnik 11a lokal 30
00-368 Warszawa

Napisz do nas: kontakt@terapeutadlafirmy.com

Zobacz nas w mediach społecznościowych: 

Aleksandra Bończewska

Psycholog, Psychoterapeuta

Informujemy, że administratorem Państwa danych jako użytkowników terapeutadlafirmy.com jest Atelier Kariery Aleksandra Bończewskaz siedzibą w Warszawie (03-187), przy ul. Maciejewskiego 3A/3. Nasz numer NIP: 8882964252 i REGON: 363706463. Jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („ Dane osobowe”), w szczególności:

a) imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu,

b) w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

Od 25 maja 2018 roku przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych budzi Twoje wątpliwości, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

Możesz skontaktować się z nami na wiele sposobów, tj.:

a) listownie: Atelier Kariery Aleksandra Bończewska, ul. Maciejewskiego 3A/3, 03-187 Warszawa,

b) pocztą elektroniczną na adres: kontakt@terapeutadlafirmy.com

Znajdziesz nas:

ul. Okólnik 11a lokal 30
00-368 Warszawa

Napisz do nas: kontakt@terapeutadlafirmy.com

Zobacz nas w mediach społecznościowych: 

Aleksandra Bończewska

Psycholog, Psychoterapeuta

Informujemy, że administratorem Państwa danych jako użytkowników terapeutadlafirmy.com jest Atelier Kariery Aleksandra Bończewskaz siedzibą w Warszawie (03-187), przy ul. Maciejewskiego 3A/3. Nasz numer NIP: 8882964252 i REGON: 363706463. Jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („ Dane osobowe”), w szczególności:

a) imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu,

b) w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

Od 25 maja 2018 roku przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych budzi Twoje wątpliwości, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

Możesz skontaktować się z nami na wiele sposobów, tj.:

a) listownie: Atelier Kariery Aleksandra Bończewska, ul. Maciejewskiego 3A/3, 03-187 Warszawa,

b) pocztą elektroniczną na adres: kontakt@terapeutadlafirmy.com